Til deg som dei siste dagane har kontakta Hjelpelinja.
Her er lenke til brukarevaluering