Gå til innholdGå til toppen
Hold Control (PC) eller Cmd (Mac) -tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Fakta og info

Her finn du informasjon om speleavhengigheit. Dette er faktabasert stoff, som statistikkar, forskningsrapportar, men også informasjonsmateriell og brosjyrer som kan lastast ned for vidare bruk.

Hjelpelinje statistikk

Heilt sidan starten i 2003 er det laga årlege statistikkar for trafikken på Hjelpelinja.  Her finn du dei siste:

Befolkningsundersøkingar

Det har vore gjort fleire undersøkingar av speleavhengigheit i den norske befolkninga dei siste åra:

Kva gjer styresmaktene?

Det er sett i verk fleire tiltak mot pengespelproblem dei siste åra. Den første handlingsplanen mot pengespelproblem vart vedteken i 2005. Den var basert på eit framlegg utarbeidd av Lotteritilsynet. Mange ulike tiltak innafor forskning, forebygging og behandling vart gjennomførde i den første tre-årsperioden. I 2009 kom den andre handlingsplanen, som var eit tre-årig framhald av den første. Den tredje kom i 2012 og var gjeldande fram til 2015.

Den fjerde og foreløpig siste handlingsplanen vart vedteken november 2015. Denne viderefører mange av tiltaka i dei tidlegare handlingsplanene, og gjeld til 2018.

Informasjonsmateriell

Her finner du mer nyttig informasjon om spilleavhengighet og spilleproblemer: