Gå til innholdGå til toppen
Hold Control (PC) eller Cmd (Mac) -tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Løse økonomiske problem

Hvis du har økonomiske problemer, kan du ringe 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV (telefonnummer 80045353). Her gir rådgiverne deg generelle og enkle råd til hva du kan gjøre for å løse situasjonen din selv.

Trenger du mer hjelp, så loser rådgiverne deg videre i NAV-systemet avhengig av hva slags hjelp du trenger. Telefontjenesten er anonym hvis du ønsker det.

Økonomisk rådgiving

Du kan søke om økonomisk rådgiving hvis du:

  • opplever en situasjon der knappe økonomiske ressurser gjør det vanskelig å dekke nødvendige behov
  • får problemer med å betale regningene dine
  • får vanskligheter med å betale gjelden din

NAV-kontoret eller kommunen kan hjelpe deg å sette opp en oversikt, et budsjett, over inntekter og utgifter for å se om inntektene er store nok til å dekke utgiftene. Her vil du få opplysninger om hvilke rettigheter og plikter du har, samt veiledning om hva du må gjøre videre.

Andre områder du kan få rådgiving til er

  • å lage en oversikt over hele din og familienes økonomiske situasjon
  • å sette opp et budsjett
  • å finne løsninger for å redusere utgifter
  • gjøre avtaler med dem du skylder penger
  • skrive søknad om utsettelse av betaling til kreditorer
  • hvis du har for mye gjeld til å betjene, få hjelp til å søke gjeldsordning

Økonomisk rådgiving fra NAV er gratis. Hjelpen forutsetter et godt samarbeid, og vilje til å ordne opp i de økonomiske problemene. Mer info om økonomisk rådgivning hos NAV.