Til deg som de siste dagene har kontaktet Hjelpelinjen.
Her er lenke til brukerevaluering