Hopp til hovedinnholdet

Økonomisk hjelp

Spilleavhengige og familiene deres får ofte store økonomiske problemer, men det er mulig å få råd og hjelp.

Mange spilleavhengige prøver å skjule gjelden sin, og er flinke til å holde fasaden til tross for at de sliter og har store bekymringer på grunn av økende gjeld og spilletrang. Til en viss grad er det mulig å bortforklare lån og gjeld fordi det er så vanlig i samfunnet vårt.

Men spilleavhengighet kan utvikle seg til å bli så alvorlig for spilleren at omgivelsene reagerer. Når familien finner ut hva som har skjedd, må de ofte få hjelp til å rydde opp i økonomien.

Ta tak i problemet før det blir for stort

Det finnes flere måter for å få råd og assistanse til å håndtere spillegjeld, og det er viktig å ta tak i problemet før det blir for stort.

Du kan ta kontakt med oss i Hjelpelinjen. Vi gir deg råd om ulike måter å løse gjeldsproblemer på. Det viktigste er at du ikke skyver problemene foran deg. Jo før du får gjort noe med spillegjelden, jo bedre. Ved å holde fram med å prøve å ta igjen det tapte, vil du tape enda mer.

Du kan også ringe anonymt til 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV (telefonnummer 800 45 353). Her gir rådgiverne deg generelle og enkle råd til hva du kan gjøre for å løse situasjonen din selv.

Hvordan løse økonomiske problemer

Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim har jobbet med å hjelpe mennesker i økonomiske kriser i ti år. Han har også jobbet med spilleavhengige. Her er hans råd til å få orden på økonomien.

Start behandlingen og få bekreftelse på det

Det er mulig å få hjelp, og det finnes behandlingstilbud.

Å starte i behandling er ekstremt viktig om du skal komme deg ut av de økonomiske problemene.

Bankene setter nødbremsen på dersom de ser at du har høy og ny gjeld. Dersom du vil foreslå en løsning for banken er det større sjanse dersom du har en bekreftelse på at du har startet behandling, og virkelig vedkjent deg at du har et problem. Ellers kommer du ingen vei.

NAV har økonomisk rådgiving

Mange forbinder NAV med arbeidsledighetspenger eller sosial støtte, men hver kommune skal også gi tilbud om økonomisk rådgiving. Nummeret til NAV er 55 55 33 39.

Kontakt banken

Kontakt banken eller bankene dine og be om en nedbetalingsavtale. De vil i utgangspunktet ikke forhandle med deg dersom de ser at du har høy, fersk gjeld. Dersom du skal foreslå en løsning må du kunne vise til at du er begynt å gå i behandling.

Vurder å sperre deg selv for kreditt

Du kan ringe kredittvurderingsbyrå og be om å bli kredittsperret. Nå er det jo slik at du kan åpne den igjen selv, med mindre du har økonomisk verge. Men sperrer du den gjør du det litt vanskeligere for deg selv, for eksempel om du sitter sent på kveld og kjenner på trangen til å spille.  Jo flere hindringer du lager på veien, dess vanskeligere blir det for deg å spille.

Si opp kontoer hos utenlandske spillselskaper

Vi ser at noen utenlandske spilleselskaper tar kontakt selv og tilbyr startpakker, selv om man har bedt dem om å la være. Men si likevel opp og be om å ikke bli kontaktet igjen. Se for deg at du lager mange hindringer for deg selv når du skal spille. Som at du setter opp hekker på en løpebane.

Ikke la hele korthuset ramle

Selv om du skylder flere millioner i forbrukslån må du passe på å betale de faste utgiftene dine, som husleie eller huslån, strøm og mat. Du må ikke risikere at du blir kastet ut av huset, eller mister strømmen. Vi ser at noen mentalt gjemmer bort alt som kommer av regninger, og bruker hele lønnen på de kreditorene som maser mest. Du må prioritere å dekke ditt eget livsopphold.

Sist endra