Hopp til hovedinnholdet

Har du et spilleproblem?

Dominerer spill livet ditt, slik at tanker, følelser og handlinger blir påvirket? Har du kontroll på spillingen?

Spill kan være det første du tenker på når du våkner, og det siste du tenker på før du sovner. Spillingen kan ha tatt over for mange dagligdagse aktiviteter og krever mer og mer tid og penger. Arbeid, familie, venner og andre sosiale forpliktelser nedprioriteres for å få muligheten til å spille. Til tross for de ødeleggende konsekvensene, kan du ha store problemer med å slutte å spille.

Les mer om dataspillproblem og test om du spiller for mye her.

Du er ikke alene. Det finnes mange mennesker, kvinner og menn i alle aldre og yrker som har problemer med spill.

Hvis du har spilleproblemer vil du fortsette å spille selv om konsekvensene av spillingen kan føre til store personlige, økonomiske og sosiale problemer. Tanken om å vinne tilbake de tapte pengene ved å satse enda mer penger er urealistiske, noe som ofte forsterker problemene.

Det kan være vanskelig å forstå hvorfor du som spiller ikke bare kan slutte. Da er det lett å gjøre alt for å skjule konsekvensene av spillingen, og slik blir den en skjult avhengighet. Skammen over å spille gjør det for mange vanskelig å søke hjelp eller de søker hjelp sent.

Hvorfor blir noen spilleavhengige?

Årsaken til spillavhengighet er et komplekst samspill mellom individuelle faktorer, samfunnet vi lever i og mekanismer i spillet.

Individuelle faktorer gjør at du forsetter å spille selv når du har tapt. Psykologiske og biologiske faktorer som arv, personlighet, holdninger og vanskelige opplevelser i livet kan gjøre at du spiller. Typiske personlighetstrekk som gjør personer sårbare for spilleproblemer, kan være impulsivitet og stort spenningsbehov. Eksempler på vanskelige opplevelser kan være behov for å rømme fra virkeligheten, mobbing, ensomhet, dårlig økonomi osv.

Spill er allment akseptert som underholdning i samfunnet. Det er lett tilgjengelig, og det er mye markedsføring av spill på nett og tv. Alle historiene om store gevinster gjør det lett å drømme seg bort og ønske det samme for seg selv.

Belønningssystemet til hjernen påvirkes

Når du først har begynt å spille, er det elementer i spillet som holder deg fast. Belønningssystemet i hjernen blir påvirket slik at du ønsker å fortsette med aktiviteten. Lyd og lys brukes som belønning ved gevinster og nestengevinster. Tilbud om jackpoter, hurtige spill, illusjon om kontroll, enkel betaling, tilgjengelighet og innsatsstørrelse gjør det fristende og lettvint å øke innsatsen. Reklame for høy utbetalingsprosent lurer også spiller til å tenke at man får det meste av innsatsen tilbake.

Du kan stenge deg ute eller ta pauser fra spill

Om du tror du har et spilleproblem, eller om du vil beskytte deg selv frå å la deg friste til å spille, kan du ta pauser eller stenge deg ute. Både Norsk Tipping og Norsk Rikstoto lar deg ta pauser i en periode du kan bestemme selv. Men du kan også stenge deg ute/ekskludere deg helt fra pengespill. Også hos bingoentreprenørene som tilbyr online-spill kan du stenge deg ute.

For enda bedre beskyttelse kan du installere et filter på de enhetene hvor du har tilgang til internett. Når filteret er installert på PC/Mac, telefon eller nettbrett, så sperrer det tilgangen til alle pengespillselskap på nettet. Hjelpelinjen kan hjelpe deg med tilgang til filteret (gratis lisens fra Gamban), ring oss på 800 800 40 eller ta kontakt på chat. Du kan også få tilgang til filteret hos Norsk Tipping eller Spillavhengighet Norge.

Filteret hindrer ikke at spillselskapene kan sende deg tilbud via e-post og sms, her må du gjøre andre tiltak, som for eksempel å skifte e-postadresse. Ønsker du å stenge for spill i butikk og kiosk, må du stenge konto hos Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.

Sist endra