Hopp til hovedinnholdet

Fakta om spel

På desse sidene finn du informasjon om dataspel og pengespel, samt ein kunnskapsbase med statistikk frå Hjelpelinja og forsking på speleproblem.

Mange foreldre er uroa for at barnet eller ungdomen spelar for mykje. Det er viktig å skilje mellom problemspelarar og dei som har dataspel som ein lidenskapleg hobby.Les meir om dataspel, og test om du spelar for mykje.

Pengespel er underhaldning for dei fleste, men kan også bli eit alvorleg problem for mange. Les meir om kva pengespel som er farlegast, og kva som er lov og ikkje lov i Noreg.

Hjelpelinja for speleavhengige har årleg statistikk på kven som har ringt inn til Hjelpelinja, og kva problem dei opplever som problematiske. Meir informasjon om hjelpelinjestatistikk og forsking på speleproblem finn du her.

Sist endra