Hopp til hovedinnholdet

Stadig høyere gjeld blant problemspillere

Spillere som tar kontakt med Hjelpelinjen har stadig høyere gjeld. Det viser årsstatistikken for Hjelpelinjen for 2019. Utviklingen gir grunn til bekymring, mener Lotteritilsynet.

I 2019 hadde 44 prosent av spillerne som to kontakt med Hjelpelinjen mer enn en halv million kroner i gjeld. I 2018 var det til sammenlingning 32 prosent som svarte det samme.

-Dette gjelder førstegangssamtaler til Hjelpelinjen der gjeld har vært tema. Høy gjeld viser hvor dype avhengighetsmekanismene er for pengespill. Dette er spillere som ofte ødelegger den økonomiske fremtiden for seg selv, og kanskje også for familien sin. Likevel søker de til pengespill, kanskje for å flykte fra realitetene eller for å vinne tilbake det de har tapt, sier seniorrådgiver i Lotteritilsynet, Lars Petter Degnepoll.

Lars Petter Degnepoll
Lars Petter Degnepoll er seniorrådgiver i Lotteritilsynet.

Grenser virker

Han sier tallene også viser hvor lett det har vært å skaffe penger til spill. Han håper innskjerping av betalingsformidlingsforbudet skal gjøre det vanskeligere for ulovlige pengespillselskap å tilby spill til Norge. I tillegg blir det vanskeligere å ta opp forbrukslån med det nye gjeldsregisteret.

-Vi vet at det er hos de utenlandske spillselskapene spillerne med størst problemer har spilt. Her er det ikke obligatorisk å bruke grenseverktøy for å hindre store tap, slik det er hos Norsk Tipping som tilbyr lignende spill i Norge. De ulovlige spillselskapene tilbyr grenseverktøy, men det er helt frivillig å bruke dem. Er du avhengig av stimulansen pengespill gir, setter du ikke grenser dersom du ikke må. Obligatoriske og maksimale tapsgrenser virker, sier Degnepoll.

Heldigvis er det hjelp å få for spillere med problemer. Det er ganske god prognose for spillere som søker hjelp, Degnepoll oppfordrer problemspillere til å ikke utsette å ta kontakt med Hjelelinjen, eller på annen måte ta tak i problemer.

I 2019 hadde Hjelpelinjen 757 samtaler fra eller om spillere. Samlet er dette en nedgang på 7 prosent sammenlignet med tallene for 2018.

  • Antall samtaler om pengespill har falt med 2 prosent.
  • Førstegangssamtaler om pengespill har falt med 5 prosent.
  • Antall samtaler om dataspill har gått ned med 25 prosent.

-Det er vanskelig å si nøyaktig hvorfor det er færre som tok kontakt i 2019 enn i 2018, men vi vet at for spilleavhengige er terskelen for å søke hjelp høy. I 2020 fikk Hjelpelinjen ny chatfunksjon, og vi håper at det fører til at flere tar kontakt og får hjelp, sier Degnepoll.

Forteller om helsemessige konsekvenser

De aller fleste av de som tar kontakt med Hjelpelinjen for første gang forteller om helsemessige konsekvenser. I samtalene der helsemessige konsekvenser har vært tema forteller 49 prosent (99 spillere) om psykiske konsekvenser, som for eksempel angst og depresjon. 13 spillere forteller om selvmordstanker, eller forsøk.

Mer statistikk fra Hjelpelinjen finner du her.

Publisert