Hopp til hovedinnholdet

Kunnskap og statistikk

Her finn du informasjon om speleavhengigheit. Dette er faktabasert stoff, som statistikkar og forkingsrapportar.

I Noreg er det omlag 23 000 problemspelarar og ytterlegare 93 000 er moderate risikoppelarar.  Dei mest problematiske pengespela er online kasino, poker og oddsspel. Under ser du kor mange som ringer Hjelpelinja om pengespelproblem.

Hjelpelinjestatistikk

Her finn du samtalestatistikk frå Hjelpelinja dei siste åra.

Samtalestatistikk frå tidlegare år finn du på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

Befolkningsundersøkingar

Det har vore gjennomført fleire undersøkingar om speleproblem i den norske befolkninga dei siste åra. Her er dei siste rapportene i pdf-format:

Kva gjer styresmaktene?

Det er satt i verk fleire ulike tiltak mot pengespelproblem dei siste åra. Den første handlingsplanen mot pengespelproblem vart vedtatt i 2005.  Den siste handlingsplanen gjeld for 2022-25 (PDF).

Sist endra