Hopp til hovedinnholdet

Kunnskap og statistikk

Her finn du informasjon om speleavhengigheit. Dette er faktabasert stoff, som statistikkar og forkingsrapportar.

I Norge er det 122 000 risiko- og problemspelarar.  Dei mest problematiske pengespela er online kasino, poker og oddsspel. Under ser du kor mange som ringer Hjelpelinja om pengespelproblem.

Hjelpelinjestatistikk

Her finn du samtalestatistikk frå Hjelpelinja dei siste tre åra.

Befolkningsundersøkingar

Det har vore gjennomført fleire undersøkingar om speleproblem i den norske befolkninga dei siste åra. Her er dei siste:

Kva gjer styresmaktene?

Det er satt i verk fleire ulike tiltak mot pengespelproblem dei siste åra. Den første handlingsplanen mot pengespelproblem vart vedtatt i 2005.  Den siste handlingsplanen gjeld for 2019-21.

Sist endra