Hopp til hovedinnholdet

Behandling der du bur

Her finn du ei fylkesvis oversikt over behandlingstilbod i Norge. Klikk på nedtrekksmenyen i ditt fylke. Det finst også nettbasert behandling, som ikkje krev henvisning frå fastlege og der det er gratis å delta.

Agder

Familievernkontoret i Aust-Agder
Friholmsgaten 2-4, 4836 Arendal
Telefon: 37 00 57 80

Tilbod: Terapeutisk par- og familieterapi der eit familiemedlem slit med speleproblem, gjerne i kombinasjon der spelar går til anna behandling. Ikkje tilrettelagt behandling for speleproblemet i seg sjølv. Forledrerettleiingskurs.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, ARA
Sykehusveien 4, 4809 Arendal
Poliklinikken Arendal
Telefon: 37 01 95 00

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige
Individuell – og gruppebehandling. Alder frå 18 år.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, ARA
Bispegra 50 c, 4604 Kristiansand
Telefon: 38 13 25 00

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Individuell behandling, familiesamtaler. Alder: Frå 16 år.

Innlandet

Sykehuset Innlandet HF Gjøvik
Kyrre Greppsgt. 11 , 2819 Gjøvik
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Telefon: 61 15 73 87

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Gruppe- og individuell behandling. Alder frå 18 år.

Sykehuset Innlandet HF DPS Lillehammer
Anders Sandvigs gate 17, 2609 Lillehammer
Telefon 61 27 20 14  

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Individuell behandling.

Sykehuset Innlandet DPS Elverum/Hamar Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Strandgata
Telefon: 62 53 75 00

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Individuell behandling.

DPS Lillehammer, poliklinikk avdeling Otta
Telefon: 61 11 77 70

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Indvividuell behandling. Alder frå 18. år.

Møre og Romsdal

Poliklinikk psykisk helse, DPS Kristiansund
Herman Dølensvei 1, 6508 Kristiansund
Telefon: 71 21 75 00

Tilbod: Spesielt tilrettelagt speleavhengige.
Berre individuell behandling. Alder frå 15 år.

Ålesund Sjukehus, Psykiatrisk poliklinikk
Ålesund Sjukehus, 6026 Ålesund
Telefon: 70 16 73 00

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Gruppe- og individuell behandling. Alder frå 18 år.

Ålesund Behandlingssenter
Klinikk for psykisk helse og rus
Vestmoa 2, 6018 Ålesund.
Telefon: 70 17 13 50

Tilbod: Spesielt tilrettelagt speleavhengige. Alder frå 18 år.

Nordland

Helgelandssykehuset HF, Psykiatrisk senter
Skjervengan 17 , 8657 Mosjøen
Telefon: 75 11 24 00

Tilbud: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige
Individuell behandling. Alder frå 18 år.

Helgelandssykehuset HF, Psykiatrisk senter Mo i Rana
Sjøforsgata 35, 8607 Mo i Rana                                                                
Telefon: 75 12 52 70

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Individuell behandling. Alder frå 18 år.

Helgelandssykehuset HF, Psykiatrisk senter Sandnessjøen                    
Prestmarkveien. 1, 8800 Sandnessjøen                                                                
Telefon: 75 06 54 60

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Individuell behandling. Alder frå 18 år.

Nordland psykiatriske sykehus, Salten DPS, avd. Bodø
Mellomasen 108, 8094 Bodø
Telefon: 75 50 16 00

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige. Individuell behandling. Årlig gruppetilbud, over nett og oppmøte. Alder: 18 år.

Nordland psykiatriske sykehus, Lofoten DPS, Rusteam
Boks 373, 8376 Leknes.
Telefon: 76 06 02 64

Avdeling for Psykisk helse, Vefsn kommune
Mathias Brunsgate 12, 86 57 Mosjøen
Telefon: 90 63 97 74/95 88 23 04

Tilbod: Gratis behandling av spilleavhengighet, pengespill og dataspill.
Individuell- og gruppebehandling. Tilbud for pårørende. Alder: alle.

Oslo

Blå Kors Senter
Storgt. 38, 0182 Oslo.
Telefon: 22 99 49 00
www.spillkontroll.no

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for personar med speleproblem og for pårørande til personar med speleproblem.
Individuell – og gruppebehandling. Par- og familiesamtalar ved behov. Alder: Frå 18 år.

Spill Sunt: Hjelpetibod for problematisk dataspel. Indivuduell – og familieterapi, foreldrerettileiing. Gratis, treng ikkje henvisning. Alder 16-23.

Pårørande: Sjølvstendig behandlingstilbod for pårørande, sjølv om den som er speleavhengig ikkje er i behandling.

Privatpraktiserende: Sentrum psykoterapi og veiledning
Rosenkrantzgt 10 a.
Telefon: 95 82 30 52 / post@fellman.no

Tilbod: Poliklinisk tilbod til personer med pengespeleproblem.
Individuell behandling/familiesamtalar. Tilbyr gratis behandling, og kan også tilby hjelp og rettleiing uavhengig av bustad. Alle aldrar..

Rogaland

Blå Kors Haugaland A-senter
Haraldsgt. 16, 5528 Haugesund
Telefon: 52 73 30 00
www.haugaland-asenter.no

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige, både pengespel og dataspel.
Individuell behandling og familiesamtaler. Alder frå 18 år.

Ruspoliklinikk ung Sandnes
Julie Eges gt 6, 4306 Sandnes
Telefon: 51 51 41 70

Tilbod: Behandling for pengespel- og dataspelproblem. Det er behov for henvisning via fastlege.
Individuell behandling og familiesamtaler. Ingen eigenandel. Alder 15 – 30 år.

Ruspoliklinikk ung Stavanger
Jan Johnsensgate 12, Stavanger
Telefon: 51 51 51 40

Tilbod: Behandling for pengespel- og dataspelproblem. Det er behov for henvisning frå fastlege. Familiesamtaler. Ingen eigenandel. Alder 15-30.

Rogaland A-senter poliklinikk
Postboks 5001 , 4084 Stavanger

Tilbod: Tilbyr hjelp til både pengespelproblem og dataspelproblem. Individuell og gruppebehandling.
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, kontor i Stavanger, Sandnes og Bryne. Alder: Over 30 år

Troms og Finnmark

Ruspoliklinikken Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Lars EriksensVeg 10 D,  Tromsø
Telefon: 77 75 48 60
Facebook.com/ruspoliklinikken

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige
Individuell- eller gruppebehandling. Alle aldrar.

PUT (psykiatrisk ungdomsteam) Karasjok
Sykestuegt. 34, 9730 Karasjok
Telefon: 78 46 95 50

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige. Behandlinga er gratis. Henvising ikkje nødvendig.
Individuell- og gruppebehandling. Alder 15 -30 år.

Trøndelag

Blå Kors behandlingssenter Lade
Lade Alle, 7041 Trondheim
Telefon: 73 84 85 00

Tilbod: Behandling for pengespel- og dataspelproblem. Individuell behandling og grupper.
Alder frå 18 år

Psykiatrisk Ungdomsteam i Sør-Trøndelag
P.b 3250 Sluppen (Klostergt 46/48), 7006 Trondheim
Telefon: 72 82 35 00

Tilbod:
PUT tar i mot (problem)ungdom med rus- og speleproblem.
Alder 15 – 30 år

St Olavs hospital, klinikk for rus og avhengighetsmedisin
P.b 3250 Sluppen, 7006 Trondheim
Telefon: 73 86 28 00

Tilbod:
Vi tilbyr poliklinisk behandling og gruppebehandling for speleavhengige i hovudsak over 30 år.

Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset Levanger
Sykehuset Levanger, Kirkegt. 2, 7600 Levanger
Telefon: 74 09 86 00

Spesielt tilrettelagt dor speleavhengige. Individuell behandling. Alder frå 18 år.

Vestfold og Telemark

Aveling rus- mog avhengighet ARA Poliklinikk Nord
Ørsnesalleen 14, 3120 Tønsberg
Telefon: 33 34 51 60

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Gruppe- og individuell behandling. Alder frå 15 år (ingen eigenandel mellom 15-30 år).

Avdeling rus- og avhengighet ARA Poliklinikk Sør
Kristian Fredriks vei 10, 3252 Larvik
Telefon: 33 11 86 00

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Individuell- og gruppebehandling. Alder frå 15 år (ingen eigenandel mellom 15-30 år).

Blå Kors Borgestadklinikken, avdeling Skien
Kongensgate 33, 3701 Skien
Poliklinikken, telefon: 35 90 47 80.

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige. Tilbod for pårørande, individuell behhandling.
Individuelt i poliklinikk, gruppebehandling dersom grunnlag for det. Alder frå 18 år

Vestland

Privatpraktiserende psykologspesialist Leif Brenne
Strandgaten 193, 5004 Bergen
Telefon: 975 70 190

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Individuell behandling. For alle.

Helse Bergen, Rusmedisin ASR
Kanalveien 5, 5069 Bergen
Telefon: 55 90 86 00

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Individuell – og gruppebehandling. Alder få 18 år

Førde sentralsjukehus, DPS poliklinikk Førde
Førde sentralsjukehus, 6800 Førde
Telefon: 57 83 94 70

Tilbod: Tilrettelagt for speleavhengige.
Individuell behandling. Henvisning gjennom fastlege. Alder frå 18 år.

Nordfjord psykiatrisenter i Nordfjordeid
Postboks 46, 6771 Nordfjordeid
Telefon: 57 83 94 70

Tilbod: Tilrettelagt for speleavhengige.
Gruppe- og individuell behandling. Alder frå 18 år

Viken

ARA Follo poliklinikk
Åsenv. 3, 1400 Ski
Telefon: 64 85 22 00

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for pengespelavhengige.
Individuell behandling. Alder frå 18 år

ARA Øvre Romerike
Myrveien 86. 1 etasje, 2050 Jessheim
Telefon: 63 94 13 60

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Gruppe- og individuell behandling. Alder frå 18 år.

ARA Nedre Romerike poliklinikk
C.J Hansens vei 33 , 2007 Kjeller
Telefon: 63 89 40 20

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Gruppe- og individuell behandling. Alde frå 18 år

ARA Grorudalen poliklinikk
Rosenbergvn. 15, oppgang B, 1478 Lørenskog                                                                                 
Tlf. 22 16 83 40

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Individuell behandling. Alder frå 18 år.

ARA Kongsvinger poliklinikk
Parkveien 35, 2212 Kongsvinger
Tlf. 62 88 75 00

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige. Pengespel og dataspel.                   
Individuell behandling. Alder frå 15 år.

Poliklinikk for Rus og Avhengighet 
Vestre Viken HF, Bærum DPS, PRA, 3004 Drammen.
Telefon: 67 81 43 50

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Gruppe- og individuell behandling. Alder: Over 15 år

Poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling, TSB Sarpsborg
Glensgate 19, 1706 Sarpsborg
Telefon: 69 86 98 00

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige. Individuell behandling. Ingen aldersgrense.

Poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling, TSB Fredrikstad
Kirkebrygga 2-4, 1606 Fredrikstad
Telefon: 69 86 92 70

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Individuell behandling. Alder frå 18 år.

Poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling, TSB Moss
Per Gyntsvei 82, 1535 Moss
Telefon: 69 86 96 30

Tilbod: Spesielt tilrettelagt for speleavhengige.
Gruppe- og individuell behandling, familiebehandling. Alder frå 18 år.

Poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling, TSB Askim
Sykehuset Østfold HF, 1603 Fredrikstad
Telefon 69 86 95 95

Tilbod: Behandling av dataspel og pengespel. Alder frå 18 år.

Sist endra