Hopp til hovedinnholdet

Behandling der du bur

Her finn du ei fylkesvis oversikt over behandlingstilbod i Norge. Klikk på nedtrekksmenyen i ditt fylke. Det finst også nettbasert behandling, som ikkje krev henvisning frå fastlege og der det er gratis å delta.

Agder

Familievernkontoret i Aust-Agder
Friholmsgaten 2-4, 4836 Arendal
Telefon: 37 00 57 80

Tilbod: Terapeutisk par- og familieterapi der eit familiemedlem slit med speleproblem, gjerne i kombinasjon der spelar går til anna behandling. Ikkje tilrettelagt behandling for speleproblemet i seg sjølv. Forledrerettleiingskurs.

Sørlandet sykehus, avdeling for rus og avhengighetsbehandling, ARA
Sykehusveien 6, 4838 Arendal
Poliklinikken Arendal
Telefon: 37 01 95 00

Tilbod: Individuell behandling og pårørendesamtaler. Alder over 16 år (ingen eigenandel frå 16-22 år).

Sørlandet sykehus, avdeling for rus og avhengighetsbehandling, ARA
Bispegra 50 c, 4604 Kristiansand
Telefon: 38 13 25 00

Tilbod: Individuell behandling og familiesamtaler. Alder frå 16 år (ingen eigenandel frå 16-22 år).

Innlandet

Sykehuset Innlandet HF Gjøvik, DPS – TSB team
Kyrre Greppsgate. 11, 2819 Gjøvik
Telefon: 61 15 73 87

Tilbod: Individuell behandling og parsamtaler. Alder over 16 år.

Sykehuset Innlandet HF, DPS Lillehammer
Anders Sandvigs gate 17, 2609 Lillehammer
Telefon 61 27 20 14  

Tilbod: Individuell behandling og familiesamtaler. Alder over 18 år.

DPS Lillehammer, poliklinikk avdeling Otta
Selsvegen 22, 2670 Otta
Telefon: 61 11 77 00

Tilbod: Individuell behandling. Alder over 18 år.

Akershus universitetssykehus ARA Kongsvinger poliklinikk
Parkveien 35, 2212 Kongsvinger
Telefon: 62 88 75 00

Tilbod: Prosjekt ROS: Ambulerende team barneskule/ungdomskule. Er nok med bekymringsmelding, trenger ingen tilvisning (Sør- og Nord Odal, Eidskog og Grue). Alder over 18 år.

Sykehuset Innlandet HF Poliklinikk Hadeland – TSB team
Smietorget 3, 2750 Gran
Telefon: 61 11 72 70

Tilbod: Individuell behandling. Alder over 18 år.

Sykehuset Innlandet DPS Elverum-Hamar, TSB poliklinikk Hamar
Strandgata 61, 2326 Hamar
Telefon: 62 53 75 00

Tilbod: Individuell behandling og parsamtaler. Alder over 18 år.

Møre og Romsdal

Poliklinikk psykisk helse, DPS poliklinikk Kristiansund
Hagan 9, 6516 Kristiansund
Telefon: 71 21 75 00

Tilbod: Individuell- og gruppebehandling. Alder over 15 år.

Helse Møre og Romsdal, Ålesund Behandlingssenter
Vestmoa 27, 6018 Ålesund.
Telefon: 70 17 13 62

Tilbod: Berre pengespel. Individuell- og gruppebehandling, parsamtaler og tilbod for pårørande. Alder over 18 år.

Helse Møre og Romsdal, Molde behandlingssenter
Strandgata 1, 6412 Molde
Telefon: 71 21 98 00

Tilbod: Individuell behandling, gruppebehandling, parsamtaler og samtaler for pårørande. Alder over 18 år.

Helse Møre og Romsdal, DPS Volda
Kløvertunvegen 1, 6103 Volda
Telefon: 70 05 85 60

Tilbod: Individuell behandling og parsamtaler. Alder over 18 år.

Nordland

Helgelandssykehuset HF, Psykiatrisk senter Mo i RanaTSB poliklinikk
Saltfjellveien 14 E, 8613 Mo i Rana                                                                
Telefon: 75 66 02 70

Tilbod: Individuell behandling. Alder over 18 år.

Helgelandssykehuset HF, Psykiatrisk senter Sandnessjøen                    
Prestmarkveien. 1, 8800 Sandnessjøen                                                                
Telefon: 75 66 04 60

Tilbod: Individuell behandling. Alder over 18 år.

Nordland psykiatriske sykehus, Salten DPS, avd. Bodø
Mellomåsenveien 108, 8094 Bodø
Telefon: 75 50 16 00

Tilbod: Individuell- og gruppe behandling, parsamtaler og tilbud for pårørende. Både nettbasert og fysisk. Alder 18 år.

Nordland psykiatriske sykehus, Lofoten DPS, Rusteam
Boks 373, 8376 Leknes.
Telefon: 76 06 02 64

Tilbod: Samarbeida med Bodø, som oftast digitalt. Alder 18 år.

Avdeling for Psykisk helse, Vefsn kommune
Mathias Brunsgate 12, 8657 Mosjøen
Telefon: 90 63 97 74/95 88 23 04

Tilbod: Gratis behandling av spilleavhengighet, pengespill og dataspill.
Individuell- og noke gruppebehandling, og tilbud for pårørende. Alder: Barn/ungdom/voksen. Gratis. Trenger ikkje tilvisning.

Oslo

Blå Kors Senter
Storgata. 38, 0182 Oslo
Telefon: 22 99 49 00

Tilbod: Individuell – og gruppebehandling, og par- og familiesamtalar ved behov. Alder: Frå 18 år. Vurderer òg yngre. Behandlingstilbod for pårørande, sjølv om den som er spelavhengig ikkje er i behandling.

Privatpraktiserende: Sentrum psykoterapi og veiledning
Rosenkrantzgt 10 a. 0159 Oslo

Telefon: Helene Fellman (95 82 30 52). Tilbod: Berre pengespel. Alle aldre. Tilbyr gratis behandling og kan også tilby rettleiing uavhengig av bostad.

Telefon: Rolf Aspestrand (94 32 03 04. Tilbod: Individuell behandling, og gruppe ved nok deltakere og familiesamtaler.

Akershus universitetssykehus ARA Groruddalenpoliklinikk
Rosenbergvn 15, oppgang B, 1478 Lørenskog.
Telefon: 22 16 83 40

Tilbod: Individuell- og gruppebehandling. Pårørandesamtaler. Alder over 18 år.

Diakonhjemmet sykehus, voksenpsykiatrisk avdeling, ruspoliklinikk
Forskningsveien 7, Oslo
Telefon: 22 02 98 00

Tilbod: Individuell behandling og pårørandesamtaler. Alder 18 år.

Lovisenberg Diakonale sykehus, ruspoliklinkk
Trondheimsveien 80, 0565 Oslo
Telefon: 24 07 44 00

Tilbod: Individuell behandling. Alder 18 år.

Oslo universitetssykehus, Søndre Oslo, Ruspoliklinikk Mortensrud
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo.
Telefon: 23 02 30 00 – tasteval 2

Tilbod: Individuell behandling. Tilbyr eigen behandling for pårørande. Familiesamtaler. Alder frå 15 år og oppover. Eigenandel.

Oslo universitetssykehus, Ullevål
Kirkeveien 166, 0450 Oslo
Telefon: 23 36 89 00

Tilbod: Individuell behandling, parsamtaler og samtaler med pårørande. Er i gang med oppstart av grupper. Tilbyr eigen behandling for pårørande, nokon kan få tilbod om gruppe. Alder frå 18 år og oppover. Gratis under 26 år, eigenandel etter dette.

Rogaland

Blå Kors Haugaland A-senter
Haraldsgate. 16, 5528 Haugesund
Telefon: 52 73 30 00
www.haugaland-asenter.no

Tilbod: Individuell behandling og parsamtaler. Alder over 18 år. Ungdom kan få behandling i samarbeid med BUP.

Helse Stavanger, ruspoliklinikk ung Sandnes
Julie Eges gate 6, 4306 Sandnes
Telefon: 51 51 41 70

Tilbod: Individuell behandling. Par- og familiesamtaler. Alder 15-30 år. Gratis.

Helse Stavanger, ruspoliklinikk ung Stavanger
Jan Johnsensgate 12, 4011 Stavanger
Telefon: 51 51 51 40

Tilbod: Individuell behandling og familiesamtaler. Alder 15 – 30 år. Gratis.

Rogaland A-senter poliklinikk
Dusavikveien 216 , 4028 Stavanger. Kontor i Stavanger, Sandnes og Bryne
Telefon: 51 72 90 00

Tilbod: Individuell behandling, pårørandetilbod og familiesamtaler. Alder over 30 år.

CRUX Verksgata behandlingssenter Stavanger
Verksgata 66, 4013 Stavanger
Telefon: 94 02 65 00

Tilbod: Individuell behandling og med pårørande. Alder frå 18 år, ingen eigenandel.

Sandnes DPS poliklinikk, Strand
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
Telefon: 51 51 80 00

Tilbod: Individuell behandling. Kan tilby gruppe v/psykoterapi. Alder over 30 år.

Troms og Finnmark

UNN Tromsø Universitetssykehus i Nord-Norge, ruspoliklinikken
Lars EriksensVeg 10 D, 9016 Tromsø
Telefon: 77 75 48 60
Facebook.com/ruspoliklinikken

Tilbod: Individuell behandling. Alder over 18 år.

UNN, senter for psykisk helse og rusbehandling, Midt-Troms
Hallveien 4, 9303 Silsand (Adresse er i endring)
Telefon: 77 75 47 00

Tilbod: Individuell behandling, parterapi og involvering av pårørande. Alder over 18 år.

UNN, senter for psykisk helse og rusbehandling, Nord-Troms
Sonjatunvegen 11, 9151 Storslett
Telefon: 77 75 46 00

Tilbod: Individuell behandling og parsamtaler. Alder over 18 år.

UNN, senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms
St. Olavs gate 70, 9406 Harstad
Telefon: 77 01 59 00

Tilbod: Individuell behandling og pårørandesamtaler. Alder over 18 år.

Karasjok voksenpsykiatrisk poliklinikk
Stuorrluohkka 34, 9730 Karasjok
Telefon: 78 96 93 20

Tilbod: Individuell behandling. Alder over 18 år.

Alta TSB ruspoliklinikk
Markveien 31, 9510 Alta
Telefon: 78 96 73 80

Tilbod: Individuell behandling. Gruppebehandling med spill- og rusavhengigheit. Alder over 18 år.

Hammerfest voksenpsykiatri, poliklinikk. VOP
Sykehusveien 28, 9601 Hammerfest
Telefon: 78 96 71 10

Tilbud: Individuell behandling. Ingen aldersavgrensning.

Trøndelag

Blå Kors behandlingssenter Lade
Lade Alle, 7041 Trondheim
Telefon: 73 84 85 00

Tilbod: Individuell behandling og gruppar. Alder over 18 år.

Psykiatrisk Ungdomsteam i Sør-Trøndelag
Klostergata, 48 7030 Trondheim
Telefon: 72 82 35 00

Tilbod: PUT tar i mot (problem)ungdom med rus- og speleproblem. Alder 15 – 30 år

St Olavs hospital, klinikk for rus og avhengighetsmedisin
Klostergata 48, 7030 Trondheim
Telefon: 73 86 28 00

Tilbod: Poliklinisk behandling og gruppebehandling for speleavhengige i hovudsak over 30 år.

Rus og avhengighet (ARA), Sykehuset Levanger
Sykehuset Levanger, Kirkegt. 2, 7600 Levanger
Telefon: 74 09 80 00

Tilbod: Individuell behandling. Alder frå 18 år.

Helse Nord Trøndelag, avdeling rus og avhengighet (ARA), Namsos
Havikvegen 8, 7800 Namsos
Telefon: 74 21 56 92

Tilbod: Individuell behandling, også for pårørande og parsamtaler. Alder frå 16 år, gratis under 30 år.

Vestfold og Telemark

Sykehuset i Vestfold, avdeling rus- og avhengighet ARA Nøtterøy – Linde, Tønsberg
Ørsnesalleen 14, 3120 Tønsberg
Telefon: 33 34 51 60

Tilbod: Individuell behandling. Alder over 15 år (ingen eigenandel mellom 15-30 år).

Sykehuset i Vestfold, avdeling rus- og avhengighet ARA Larvik
Kristian Fredriks vei 10, 3252 Larvik
Telefon: 33 11 86 00

Tilbod: Individuell- og gruppebehandling. Parsamtaler, alt etter behov. Ingen aldersgrense (ingen eigenandel mellom 15-30 år).

Blå Kors Borgestadklinikken, avdeling Skien
Kongensgate 33, 3701 Skien
Telefon: 35 90 47 00

Tilbod: Individuell behandling og gruppebehandling om det er grunnlag for det (ca. 1 gruppe i året). Alder over 18 år.

Sykehuset Telemark, Nedre Telemark, poliklinikk TSB, Notodden
Henrik Wergelandsgate 9, 3675 Notodden
Telefon: 35 00 35 00

Tilbod: Individuell behandling. Alder over 18 år.

Sykehuset Telemark, Nedre Telemark, poliklinikk TSB, Porsgrunn
Aallsgate 41, 3922 Porsgrunn
Telefon: 35 00 28 00

Tilbod: Individuell behandling. Alder over 18 år

Sykehuset Telemark, Nedre Telemark, poliklinikk TSB, Skien
Ulefossvegen 55, 3710 Skien
Telefon: 35 00 35 87

Tilbod: Individuell behandling. Alder over 18 år.

Sykehuset Telemark, Nedre Telemark, poliklinikk TSB, Vestmar (Bamble og Kragerø)
Kragerøveien 32, 3770 Kragerø
Telefon: 35 98 60 66

Tilbod: Individuell behandling. Alder over 18 år.

Vestland

Helse Bergen HF,avdeling rusmedisin seksjon Kanalveien
Kanalveien 5, 5069 Bergen
Telefon: 55 97 50 00

Tilbod: Individuell- og gruppebehandling, og parsamtaler. Ingen nedre aldersgrense. Gratis under 30 år.

Helse Bergen HF, avdeling for rusmedisin, poliklinikk, seksjon Murerhjørnet
Østre Murallmenningen 7, 5012 Bergen
Telefon: 55 97 01 00

Tilbod: Individuell behandling og for pårørande. Alder frå 15 år og gratis under 30 år.

CRUX Kalfaret behandlingssenter
Kalfarveien 88A, 5022 Bergen
Telefon: 55 33 77 00

Tilbod: Individuell behandling, pårørande kan få hjelp i oppfølgingssenter. Alder 18-40 år, men alle tilvisningar vurderast. Gratis.

Helse Førde sentralsjukehus, DPS poliklinikk Førde
Svanehaugvegen 2, Dagabygget, 6807 Førde
Telefon: 57 83 94 70

Tilbod: Individuell behandling. Alder frå 18 år.

Helse FørdeNordfjord psykiatrisenter i Nordfjordeid
Sjukehusvegen 9, 6770 Nordfjordeid
Telefon: 57 86 43 30

Tilbod: Individuell behandling og parsamtaler. Kan ha gruppe ved nok deltakere. Alder 18 år.

Helse Fonna, Folgefonn DPS, TSB team
Sjukehusvegen 13, 5451 Valen
Telefon: 53 65 10 50

Tilbod: Individuell behandling, parsamtaler, samarbeid med fysioterapeut og ulike gruppetimer. Alder over 18 år.

Viken

Akershus universitetssykehus, ARA Follo poliklinikk
Åsenveien 3, 1400 Ski
Telefon: 64 85 22 00

Tilbod: Individuell behandling. Alder frå 18 år.

Akershus universitetssykehus, ARA Øvre Romerike
Henrik Bullsveg 111, 2050 Jessheim
Telefon: 63 94 13 60

Tilbod: Individuell behandling, familiesamtaler og nokon ganger gruppar. Alder over 18 år.

Akerhus universitetssykehus, ARA Nedre Romerike poliklinikk
C.J Hansens vei 33 , 2007 Kjeller
Telefon: 63 89 40 20

Tilbod: Individuell behandling, parsamtaler, pårørandesamtaler og mestringsgruppar. Alder over 18 år.

Sykehuset Østfold Poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling, TSB Askim
Sykehusgaten, 1807 Askim
Telefon: 69 86 95 95

Tilbod: Individuell behandling. Alder over 18 år.

Vestre Viken, Bærum DPS poliklinikk(poliklinikk 4)
Hamangskogen 60, 1338 Sandvika
Telefon: 67 81 43 00

Tilbod: Individuell behandling. Alder over 18 år.

Vestre Viken, Dammen DPS, ruspoliklinikk, TSB
Øvre Strandgata 2, 3018 Drammen
Telefon: 32 86 18 00

Tilbod: Individuell- og gruppebehandling og pårørandetilbod. Alder over 18 år.

Vestre Viken, Kongsberg DPS, ruspoliklinikk
Wergelandsvei 2, 3613 Kongsberg
Telefon: 32 72 58 50

Tilbod: Individuell behandling og pårørandesamtaler. Alder 18 år.

Vestre viken, Asker DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk
Kirkeveien 206A, 1383 Asker
Telefon: 67 50 20 00
Spillavhengighet, Asker DPS – Vestre Viken

Tilbod: Individuell- og gruppebehandling, parsamtaler og tilbod for pårørande. Alder over 16 år. Gratis under 30 år.

Sykehuset Østfold, poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling, TSB Sarpsborg
Glengsgata 19, 1706 Sarpsborg
Telefon: 69 86 98 00

Tilbod: Individuell behandling og gruppesamtaler for pårørande. Alle aldre.

Sykehuset Østfold, poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling, TSB Fredrikstad
Kirkebrygga 2-4, 1606 Fredrikstad
Telefon: 69 86 92 70

Tilbod: Individuell behandling og parsamtaler. Alder over 18 år.

Sykehuset Østfold, poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling, TSB Moss
Peer Gyntsvei 84, 1535 Moss
Telefon: 69 86 96 30

Tilbod: Individuell behandling og gruppetilbod for pårørande. Alder 18 år.

Sykehuset Østfold, HF poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling, TSB Halden
Kjærlighetsstien 30, 1781 Halden
Telefon: 69 86 57 00

Tilbod: Individuell behandling. Alder over 18 år.

Sist endra