Hopp til hovedinnholdet
Illustrasjonsfoto dataspill. Pixabay.

Dataspill

For mye dataspilling kan være en bekymring i mange hjem, og det er ikke alltid like lett å vite hvor mye som er normalt må spille.

Snakk om spill er en nettressurs der du får informasjon og kunnskap om når barnet ditt spiller for mye og hva som er normalt. Vi anbefaler deg å ta en kikk der, før du vurderer behandling.

Tegn på at du kan ha problemer med dataspill

For enkelte barn og unge kan dataspill bli en altoverskyggende aktivitet som fører til negative konsekvenser på skolen, tap av sosialt nettverk og krangling i familien. Varsellampene bør lyse om barnet eller ungdommen

  • slutter med andre aktiviteter
  • kutter ut sosialt samvær med venner og familie
  • skulker skolen, dropper lekser, prøver og eksamener
  • spiller om natten og sover om dagen
  • prøver å slutte eller trappe ned uten å få det til
  • krangler med familien om spillingen
  • får nye, usunne matvaner, eller spiser mer eller mindre enn tidligere

Få får problemer med dataspill

Mange ungdommer spiller mye, men for de færreste utvikler spillingen seg til et alvorlig problem. Derfor er det nyttig å skille mellom storspillere og problemspillere. Spilletid alene er ikke nok til å avgjøre om spillingen er et problem.

Storspilleren er definert som en som spiller fire timer eller mer daglig, uten at dette behøver å gå utover helse og livskvalitet. Dette er personer som har et lidenskapelig forhold til spill, uten at hobbyen virker forstyrrende på livet ellers.

Det som kjennetegner problemspilleren er at spillingen blir tvangsmessig og til hinder for skole, familie, karriere og det sosiale livet. Det kan være vanskelig å kartlegge hvorvidt spillingen i seg selv er et problem, eller om spillingen fungerer som en flukt fra noe annet i hverdagen som kan være vanskelig.

Engasjer deg tidlig

Jo tidligere foreldre blir engasjert i barnas spillevaner, jo enklere vil det være å se om spill er et problem.  Noen bruker spill som en flukt fra virkeligheten, og andre har spill som en lidenskapelig hobby. Det finnes med andre ord ingen fasit.

Det er du og din familie som avgjør hva dere vil bruke tid på, og hva dere synes er greit. Ulike barn har ulike behov og interesser, men alle barn har behov for rammer og grenser. Det å sette grenser vil også hjelpe dere hvis konflikter oppstår. Start derfor tidlig med å snakke med barna om spill, og bestem hvor mye tid, og hvilke spill de skal få lov til spille.

Lurer du på mer om fakta om dataspill, hvordan dere blir enige om spillemengde, kløp i spill og utydelige grenser mellom dataspill og pengespill? Les mer på Snakk om spill.

Behandling av dataspillproblemer

WHO har dataspillavhengighet som en diagnose, men foreløpig er det ikke en diagnose i Norge. Du kan få hjelp med dataspillproblemer i barne- og ungdomspyskiatrien. Også voksne kan får dataspillproblemer, og da gjelder de samme behandlingsinstitusjonene som for pengespill.

Her kan du finner behandlingsinstitusjoner i ditt nærområde eller fjernbasert hjelp. Ring gjerne også Hjelpelinjen for veiledning og oversikt over tilbudet.

Loot boxes og pengespillfunksjoner i dataspill

I en del spill viskes grensen mellom pengespill og dataspill ut. Det kan være gjennom dataspillelementer i pengespill eller pengespillelementer i dataspill. En variant er de såkalte Loot boxene som etter hvert finnes i en rekke dataspill. En Loot box er en forundringspakke eller digitale kister som inneholder tilfeldige belønninger. Spilleren må betale for pakkene, og belønningene består ofte av gjenstander, spillvaluta eller kosmetiske oppdateringer. Foreløpig regnes ikke Loot boxes som gambling i Norge.  

Etter norsk lovgivning er det tre ting som må være oppfylt for at du kan kalle spill for pengespill:

  1. Du må betale for å delta.
  2. For å avgjøre hvem som vinner, må trekningen være helt eller delvis tilfeldig.
  3. Du må også kunne vinne en gevinst.

Dersom du ikke betaler noe for å delta i en trekning, er det ikke et pengespill. Det er heller ikke et pengespill om det er kunnskap om ett eller flere emner som avgjør hvem som vinner. Når en spiller åpner en Loot box vinner han ikke en gevinst i penger, og spillene blir derfor ikke regnet som pengespill. Men siden elementer kan omsettes er disse likevel i en gråsone mellom dataspill og pengespill.

Les mer om Loot boxes og gråsonespill i rapporten til forum for spilltrender.

Sist endra