Gå til innholdGå til toppen
Hold Control (PC) eller Cmd (Mac) -tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Fakta og info

Her finner du informasjon om spilleavhengighet. Dette er faktabasert stoff, som statistikker, forskningsrapporter, men også informasjonsmateriell og brosjyrer som kan lastes ned for videre bruk.

Hjelpelinje statistikk

Helt siden starten i 2003 er det laget årlige statistikker for trafikken på Hjelpelinjen.  Her finner du de siste:

Befolkningsundersøkelser

Det har vært gjennomført flere undersøkelser av spilleavhengighet i den norske befolkningen de siste årene:

Hva gjør myndighetene?

Det er satt i verk flere ulike tiltak mot pengespillproblemer de siste årene. Den første handlingsplanen mot pengespillproblemer ble vedtatt i 2005. Den var basert på et forslag utarbeidet av Lotteritilsynet. Mange ulike tiltak innenfor forskning, forebygging og behandling ble gjennomført i denne første tre-årsperioden.

I 2009 kom den andre handlingsplanen, som var en tre-årig fortsettelse av den første. Den tredje og foreløpig siste handlingsplanen ble vedtatt i desember 2012. Denne viderefører mange av tiltakene i de to første handlingsplanene, og gjelder til 2015. Den tredje kom i 2012 og var gjeldende fram til 2015.

Den fjerde og foreløpig siste handlingsplanen ble vedtatt i november 2015. Denne viderefører mange av tiltakene i de tidligere handlingsplanen, og gjelder til 2018.

Informasjonsmateriell

Her er mer nyttig informasjon om spilleavhengighet og spilleproblemer: