Gå til innholdGå til toppen
Hold Control (PC) eller Cmd (Mac) -tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller for å forminske.

Fakta og info

Her finner du informasjon om spilleavhengighet. Dette er faktabasert stoff, som statistikker, forskningsrapporter, men også informasjonsmateriell og brosjyrer som kan lastes ned for videre bruk.

Hjelpelinje-statistikk

Helt siden starten i 2003 er det laget årlige statistikker for trafikken på Hjelpelinjen.  Her finner du de siste:

Befolkningsundersøkelser

Det har vært gjennomført flere undersøkelser av spilleavhengighet i den norske befolkningen de siste årene:

Hva gjør myndighetene?

Det er satt i verk flere ulike tiltak mot pengespillproblemer de siste årene. Den første handlingsplanen mot pengespillproblemer ble vedtatt i 2005. Den var basert på et forslag utarbeidet av Lotteritilsynet. Mange ulike tiltak innenfor forskning, forebygging og behandling ble gjennomført i denne første tre-årsperioden.

I 2009 kom den andre handlingsplanen, som var en tre-årig fortsettelse av den første. Den tredje og foreløpig siste handlingsplanen ble vedtatt i desember 2012. Denne viderefører mange av tiltakene i de to første handlingsplanene, og gjelder til 2015. Den tredje kom i 2012 og var gjeldende fram til 2015.

Den fjerde og foreløpig siste handlingsplanen ble vedtatt i november 2015. Denne viderefører mange av tiltakene i de tidligere handlingsplanen, og gjelder til 2018.

Informasjonsmateriell

Her er mer nyttig informasjon om spilleavhengighet og spilleproblemer: